Tre tips till ökat självförtroende

- Sträck på dig, om du sjunker ihop så blir du genast mycket osäker men om du sträcker på dig och inte står med armarna i kors så framstår du som självsäker och du känner dig genast mycket starkare. 
 
- Sätt mål, bestämm att du ska nå dom, det kanske inte behöver vara något jätte stort men iallafall något som du vet att du kan nå om du vill!!
 
- Det är okej att misslyckas, du är bra även om du inte kan allt eller inte försår. Alla våra misstag och bristningar gör oss till människor. Kom ihåg att ALLA misslyckas, någon gång!
 
- A